Page 10 - A PLUS MAG
P. 10

a plus   SANAt


        VAN GOGH’uN
        AYçiçeKLeri                                                  KutLuğ AtAmAN

                                                  ve undoıngwalls!
                                    FAcebOOK               luslararası sa- zo Fusi’nin küratörlüğünü
                                                              üstlendiği sergide Kutluğ
                                                       natçımız Kutluğ
                                    VAN GOGH               Ataman, sınır  Ataman ile birlikte, Adrian
                                    SerGiSi!          ularının anlamını    Paci, Monica Bonvicini,
                                                       kontrol duvar-
                                                              Nedko Solakov, Richard
                                    1888-89 yıllarında Fransa,  değiştirmeyi amaçlayan  Wilson, Tania Bruguera
                                    Arles’de Vincent van Gogh  “undoingwalls” adlı projede  ve Raqs Media Collecti-
                                    dünyanın en ünlü serile-  yeni eseri “Wall”u sergiliyor!  ve’in de aralarında olduğu
                                    rinden birini, Ayçiçekleri’ni  Ataman’ın ABD-Meksi- 20’nin üzerinde uluslararası
                                    yaratmıştı. Dünyanın    ka sınırı için tuz taşından  sanatçının eserleri yer alıyor.
                                    farklı yerlerindeki ünlü  hayal ettiği “Wall” adlı eseri,  Eserler, projenin online plat-
                                    galerilerde sergilenen beş  Kanada’nın, Alberta şeh- formu olan undoingwalls.net
                                    farklı “Ayçiçekleri” tablosu,  rindeki The Illingworth Kerr  adresinde ve The Illingworth
                                    sanal bir sergi ile dünyada  Gallery’de eylül ayı boyunca  Kerr Gallery’de sanatsever-
                                    ilk defa Facebook’ta bir  ziyarete açık olacak. Loren- lerin ziyaretine açık.
                                    araya geldi.           an Gogh’un 3 farklı kıtadaki dünyaca  VR deneyimiyle gezebilme imkanına kavuştular.
           ünlü galerilerde yer alan “Ayçiçekleri”  Bunlara ek olarak, gerçekleşen Facebook Live
           eserleri ilk kez Sunflowers 360  yayınlarında üzerinden15’er dakikalık müzelerdeki
           deneyimiyle geötiğimiz haftalarda  uzmanlar tabloları inceleyerek “Ayçiçekleri” isimli
      V Facebook’ta bir araya geldi. Orijinal  eserler hakkında tüm izleyiciye detaylı bilgier
      eserlerin fotoğraflarıyla hazırlanan sanal sergide  verdiler. Farklı kıtalarda bulunan ünlü ressam Van
      5 “Ayçiçekleri” eseri bir arada yer aldı. Meraklılar  Gogh’un hayranları bu uygulamaya oldukça fazla
      sergiyi Facebook üzerinden 360 video ve Gear  sayıda katılım gösterdiler.                                PerA’DA kesİşen dünyalar
                                     ökleri tam 500 yıl  kitapların yer aldığı 20’yi aşkın  1820 yılında basılan Osmanlı
                                     öncesine kadar  sahaf standı bulunurken değerli  Türklerinin ilk anatomi kitabı gibi
                                     uzanan İstanbul’un  yazarların söyleşileri ve kitap  özel eserlerin yanı sıra Nazım
                                     en kadim semti  müzayedeleri de gerçekleştirile- Hikmet’in evinden getirilmiş
                                K Beyoğlu sınırları     cek. “Piyalepaşa İstanbul Sahaf  kitaplar da okuma tutkunları ile
                                içinde bulunan tarihi Piyalepaşa  Günleri’nde ilk Nutuk kitabı ve  meraklılarını bekliyor.
                                semtinde gerçekleştirilen “Piya-
                                lepaşa İstanbul Sahaf Günleri”
                                18 Eylül’e kadar devam ediyor.
                                Semte hareket getirmek, kültür
                                mirasını sahiplenmek, amacı
                                ile düzenlenen “Piyalepaşa
                                İstanbul Sahaf Günleri” etkinliği
                                kapsamında kültür, sanat ve
                                edebiyat tutkunları ağırlanıyor.
                                Bu etkinlikte birbirinden değerli       10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15