Page 11 - A PLUS SANAT 33
P. 11

marıe antoınette’in takıları!            yeni sahibi harry wınston oldu!
              Fransa’nın ünlü kraliçesi Marie Antoinette’e ait   Christie’s müzayede evinin açık artırmaya çıkardı-
              muhteşem mücevherler Sotheby’s’in düzenlediği    ğı ünlü “The Pink Legacy” isimli yüzüğün yeni sa- art trend / a plus
              müzayede ile yeni koleksiyonerlerini buldu!
                                         hibi lüks mücevher markası Harry Winston oldu.
      Modern sanat trendleri                                                Modern ve
                                                                 çağdaş Sanat
                                                                 piYaSaları
                                                                 tüM hızı ile


                                                                 devaM ediYor.
               modern sanat dünyasındaki güncel gelişmeler ve yenilikler!                     gelişMeYe


      onlıne
      müzayedeler        Moda Devlerinin Artık “Moda Müzeleri” Var!
      büyük ilgi
      görüyor!
                     Moda evleri için artık, Sezonun trendleri kadar geçMişlerinden güç alan bir
      türkiye’de Online
      Müzayedeciliğin öncü    hikâYeYe Sahip olMak da öneMli. Mottolarını MuhteşeM taSarıMları ile SergileYen
      kuruluşlarından biri olan         Markalar, Müzeleri ile de ölüMSüzlüğe YaklaşıYor.
      Artam Antik A.Ş; Abidin
      Dino, Avni Arbaş, Nuri
      İyem, Selim Turan, Fikret
      Mualla, Zeki Faik İzer, Erol
      Akyavaş, Bedri Rahmi Eyü-
      boğlu, Cevat Dereli, Komet,                                            yeni bir
      Mehmet Güleryüz gibi                                                sanat akımı
      uluslararası bir üne sahip
      olan sanatçılarımızın en                                              yapay zeka
      değerli eserlerini internet
      üzerinden rahatlıkla satışa                                            bilim adamı Ian Good-
      sunuyor. Online müza-                                               fellow’un 2014’te kendi
      yedelere olan ilginin her                                             kendine fotoğraf üreten
      geçen gün arttığını belirten                                            yapay zekâyı icat etmek
      Antik A.Ş. yönetim kurulu                                             için kurduğu Generative
      üyesi Olgaç Artam “Türki-                                             Adversarial Networks,
      ye’nin farklı şehirlerinden             “yves saınt laurent parıs” müzesi               distopyan kurguya ait
      üyelerimizde artış var.                                              bir fantezi olan yapay
      Online müzayedelerden                                               zekânın sanat üretme-
      koleksiyon yapan geniş bir  ysl parıs müzesi Paris‘te- yosu müze haline getirildi. 450  duğunda, henüz 26 yaşında olan  sini gerçek kıldı. Bu yapı
      kitle oluşuyor. Usta sanat- ki müze, geçtiğimiz yıl Ekim  metrekarelik bir alana yayılan  tasarımcının 1974’ten 2002’ye  sayesinde yapay zekâ
      çılara ait eski tarihli bir çok  ayında kapılarını araladı. Saint  müze, Yves Saint Laurent’in  kadar süren hareketli iş hayatına  daha güzel resimler çiz-
      eser online müzayede yolu  Laurent’in haute couture evinin  yakın dostları Nathalie Criniere  ve tasarım sürecinin izlerine ev  mekle kalmıyor, dünyayı
      ile sahiplerine ulaşıyor.  kapanmasından tam 15 yıl sonra,  ve Jacques Grange tarafından  sahipliği yapan bu mekan, aynı  ve işleyişi öğrenerek
      Bu trend dünya genelinde  markanın kurucusu Yves Saint  tasarlandı. 1962’de kendi adını  zamanda Pierre Berge-Yves Saint  insan gücüne olan
      artık çok fazla ilgi görüyor”  Laurent’in 30 yıl çalıştığı stüd- taşıyan ilk koleksiyonunu sun- Laurent Vakfı’nın da merkezi.  bağımlılığıda azaltıyor
      açıklamasını yaptı.
                                chrıstıan dıor müzesi Fransa Gran-
                                ville’deki Christian Dior Müzesi, Rhumb            sanatın
                                adındaki bir villa ve bahçelerini kapsıyor.          yeni cazibe
                                Christian Dior‘un ailesi tarafından 1905 yı-          merkezi
                                lında satın alınsa da 1938’de anne Dior’un
                                ölümü sonrası yaşanan bir ekonomik kriz            afrıcan art Şubat
                                nedeniyle satılmak zorunda kalınan villa            ayında Marakeş’te ilk
                                ve bahçesi, Granville kasabası sakinlerince          kez düzenlenen Çağdaş
                                kurulan bir dernek tarafından satın alınmış          Afrika Sanatı Fuarı ile
                                ve aynı dernek, 1997’de hem villa hem de            sanatın dünya üze-
                                bahçede yaptırdığı düzenlemelerin ardın-            rindeki en yeni cazibe
                                dan yapıyı müze olarak halka açılmış.             merkezi haline gelen
                                                                Afrika kıtasının çağdaş
                                                                sanat sahnesi, koleksi-
                      salvatore                           guccı garden     yoner ve sanatseverlere
                    ferragamo müzesi                         müzesi paris     renk ve naifliğin ötesin-
                    1995 yılında Floransa’da                    1921 yılında Paris‘te ve  de bir dünya sunuyor.
                    açılan müze, hem mar-                      Londra’daki otellerde
                    kanın yaratıcısı Salvatore                   çalışan Guccio Gucci, otel
                    Ferragamo’ya hem de ünlü                    konuklarının şık valizlerin-
                    kadınların gözdesi olan                    den etkilenince Floransa’da
                    markanın tasarımlarına                     Gucci markasını yaratıyor.
                    dair birçok hikâye barındı-                   Floransa’nın merkezinde
                    rıyor. Müzede dönemsel                    Piazza della Signoria’da 14.
                    kıyafetler ve kumaşlar, el                  yüzyıldan kalma bir binada
                    yapımı eşyalar, fotoğraf,                    2011’de kurulan Gucci
                    afiş gibi basılı materyaller                  Müzesi’ndeyse bugünlerde
        olgaç artam
                      sergileniyor.                       farklı heyecan yaşanıyor.
                                                                        11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16