Page 12 - A PLUS SANAT 33
P. 12

moonlıght sergisi la vısıon’da!            davıd gılmour chrıstıe’s’da!
      a plus / dünya          La Visione Art Gallery, Şubat ayında her biri kendi  Ünlü müzisyen David Gilmour’un kullanmış
                                                  olduğu ikonik gitarlar, 20 Haziran’da Chris-
                       alanında uzmanlaşmış önemli sanatçıları “Moon-
                                                   tie’s tarafından müzayedeye çıkartılacak.
                          light” sergisi ile aynı çatı altında topluyor.
      dünya sanat gündemi                                                 şubat-Mart
                                                                 aYlarının en
                                                                 öneMli Sanat


                                                                 global Sergi
                                                                 gündeMi!
                                           Dünya bunları konuşuyor!          etkinlikleri ve


                                                             hermitage amsterdam;
                                                             10’uncu yaşını çok özel
                                                             bir seçki ile kutluyor!
                                                             St Petersburg State Hermitage
                                                             Müzesi; 10. yaşını çok özel bir
                                                             seçki ile kutluyor. Aralarında
                                                             kendi özel koleksiyonundan
                                                             Bernini, Da Vinci, Matisse,
                                                             Rembrandt ve Velázquez gibi
                                                             ustaların başyapıtlarının sunu-
                                                             lacağı sergide aynı zamanda
                                                             Antik Mısır, Klasik Yunan ve
                                                             Roma döneminden kalma
                                                             yapıtlar da mevcut. Müzenin
                                                             ana galerisinde ise çok farklı
                                                             çağlardan günümüze gelen
                                                             göz alıcı örnekler sunuluyor.


      William Kentridge’in “Zamanın Reddi” Sergisi
      wıllıam kentrıdge’in sanatında ‘Projeksi- ğini oluşturması ve mesajın estetik içeriği göl-
      yon İçin Desenler’ başlığı altında bir araya ge- gelenmesi tehlikesine düşmemektedir. 1955
      tirilmiş dokuz kısa animasyon filmi mevcuttur  yılında Güney Amerika’nın Johannesburg ken-
      ve filmler diğer tüm çalışmalarıyla ortak bir  tinde doğan Kentridge; günümüzün yaşa-
      zeminde buluşmaktadır. Bu yüzden      yan en önemli sanatçılarından biri  leger’in sanat
      desen onun çalışmalarının mer-       olarak bilinmektedir. Sanatçı, “Za-
      kezinde yer almış, bir başlangıç        manın Reddi” isimli son kişisel  eserleri valencıa
      noktası olduğu kadar diğer          sergisinde, Einstein‘ın görelilik  modern sanat
      çalışmaları için birleştirici bir       kuramına, uzay yolculuğuna  enstitüsü’nde
      işlev taşımıştır. Edindiği tüm         ve Platon’un Mağarası’na
      sanatsal deneyimleri Koloni-          atıflarda bulunarak zamanı  1940 yılında Paris’ten ayrılarak
      yalizm’in gölgesi altında şe-         nasıl algıdığımızla ilgili doku- Marsilya’ya yerleşen ve çalışmaları-
      killenen bir kuşağın temsilcisi        naklı ve yaratıcı bir anlatı ifade  nı burada sürdüren Fernand Léger
      olarak William Kentridge, eserle-        etmektedir. Zamanın doğasın- daha sonra Amerika’ya giderek
      rinde Güney Afrikanın politik koşul-      da yapılan meditasyonu çağrış- renk ile deseni birbirinden ayıran bir
      ları ve yaşadığı tarihsel travmanın çok   tıran yerleştirmelerini ilk kez İsveçli  teknikle çok özel çalışmalara imza
      boyutlu etkilerini yansıtmaktadır. Buna rağ- sanatseverlerle buluşturan sanatçının bu ser- attı. Leger’nin kullandığı kompozis-
      men Kentridge’in yapıtları bir sanat eserinden  gisi; 3 Mart 2019’a kadar İsveç’in ünlü sanat  yon yöntemleri, kesin bir geometrik
      beklenildiği gibi konunun tümüyle eserin içeri- merkezi Bildmuseet’ta görülebilir. desene, tuval üstüne, sert karşıtlık-
                                             lar oluşturacak biçimde düz olarak
                                             sürülmüş canlı renklere dayanır.
                   edward burne jones’un Viktoryen dünyanın endüst-  Tablolarındaki bütün öğeler, bi-
                   riyelliğini reddederek Orta Çağ’ın yalınlığını ve doğallığını  çimlerde denge sağlamaktan çok
                   benimseyen sanat akımı Pre-Rafael Kardeşliği üyesi, 1833  kararlılık sağlamasına katkıda bulu-
                   doğumlu Edward Burne-Jones’un eserleri 24 Şubat’a kadar  nan sanatçının en değerli tabloları  bıll vıola&
                   Londra Tate Britain müzesinde sergileniyor. 150 parçadan  Tate Liverpool aracılığı ile 23 Kasım  mıchelangelo
                   fazla sanat eseri içeren sergi, son yıllarda düzenlenen en  2018 ile Mart 2019 tarihleri arasında
                   kapsamlı Edward Burne sergisi olma özelliği taşıyor. sanat takipçileriyle buluşturuyor. Royal Academy of
                                                               Arts, farklı yüzyıllarda
                                                               yaşamalarına rağmen
                                                               çalışmalarıyla aynı ev-
                                                               rensel sorgulamalarda
                                                               bulunan iki sanatçıyı,
       alex katz’ın eserleri                                              Bill Viola ve Miche-
        brandhorst’ta                                                 langelo’yu bir araya
       Pop Art sanatın dünya                                             getiriyor. Sanatın kutsal
       genelindeki öncülerinden                                            ve sembolik gücünü
       biri olan Alex Katz’ın 70                                           kullanan her iki sanat-
       yıllık sanat hayatı boyunca                                           çının efsane buluşması
       ürettiği eserleri 22 Nisan’a                                          31 Mart 2019’a kadar
       kadar Brandhorst Mü-                                              ziyarete açık.
       zesinde sanatseverlerle
         buluşturuluyor.
       12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17