Page 13 - A PLUS SANAT SAYI 34
P. 13

fikret mualla ve pıcasso!              kitaplarını ayakta yazdı!
              Picasso’nun, Fikret Mualla’ya bir tablosunu hediye  Dünya edebiyat literatüründe “bilinç akışı” tekni-
              ettiğini, Mualla’nın ise o tabloyu beğenmeyip bir  ğinin önde gelen temsilcisi olan Virginia Woolf;  sanat / a plus
              şişe gazoz parasına sattığını biliyor muydunuz?   çoğu kitabını ayakta yazmış özel bir yazardı.
                                            eN sANATsAl


                                                                   sanat
                                                                   Dünyasının
                                                                   çok ilginç
                                            deTAylAr! Detaylar!
                                                        sanat için     sanat kolek-
                                                                  siyonları hiçbir
                                                                  zaman sadece
         fulaleo’nun                                         bir servet     alış ve satışla ger-
                                                                  çekleştirerek para
                                                                  kazanmak amacı
         80’ler                                            harcayan      Zengin, yetenekli
                                                                  ile oluşturulmaz.
                                                                  ve yaratıcı insan-
                                                        ‘cIa’ ajanI!
                                                                  lar topluluğu ile
                                                                  çalışmak, kolek-
                                                                  siyonerler için
            ruHu                                kim boyadı?     çok daha caziptir. Eski bir “CIA” Ajanı olan
                                                                  potansiyel kardan
                                              bolivya’yı
                                                        Richard Brown Baker için bu durum aynen
                                             20. yüzyılın ikinci
                                             yarısında zor günler  böyledir. 20. yüzyıl sanatının önemli bir ko-
                                             geçiren Bolivya halkı  leksiyoneri olan Eski Ajan, Merkezi İstihba-
        kolombiya asıllı grafik sanatçısı                               rat Ajansı’ndaki (CIA) görevinden ayrıldıktan
        Fulaleo, sanatseverleri “The 2080’s, Past is               yurtlarını terk ederek  sonra hayatının geri kalanını şehrin sanat
        the future’” serisiyle 1980’li yıllara götürüyor.            dağlık bölgelere yerleş- camiasına adamıştı. 2002 yılında vefat eden
        Fulaleo’nun bu çalışması günümüzün popüler               tiler. Bundan 18 yıl önce  bu önemli koleksiyoner, katıldığı partileri,
        şarkıcıları 80’lerde ünlü olsaydı nasıl görünürlerdi          ise ortaya çıkan mimar  satın aldığı sanat eserlerini ve ziyaret ettiği
        sorusuna cevap veriyor. Beyoncé, Rihanna, Dua Lipa,          Freddy Mamani Silvest- stüdyoları yaşarken kaydeden hatta kata-
        Taylor Swift ve Justin Bieber gibi ünlü yıldızlar bu çalış-       re; Bolivya’yı rengarenk  loglara ve dergilere dönüştüren saplantılı
        mada renkli görüntüleri ile dikkat çekiyor.               binalar ile donatıp bir  bir sanat tutkunu idi. 1934 yılında görevde
                                            turizm cennetine dön-
                                              mesini sağladı.   olan ve o dönemde Adolf Hitler ile tanışarak
                                                        sanatsal yeteneklerini geliştirdiği söylenen
       heykellerin neden                düşlerinde gördüğü                Baker; koleksiyoncuların sanat dünyasında
        burunları kırık!                tapınağı inşa etti!               tarih kaydedici olarak olumlu önemli bir gün
       Antik Mısır dönemine ait            Tayland’ın güneybatısında             olabileceğine inanmaktaydı.
       heykellerin birçoğunun             ünlü bir Budist sanatçı şu
       burunları neden kırık?             sıralar rüyasında gördüğü
       Edward Bleiberg’in araş-             sıra dışı bir tapınağı inşa
       tırmasına göre nedeni              ediyor. Chalermchai Ko-
       “ikonoklazma” yani ikon             sitpipat isimli ünlü mimar
       düşmanlığı... Bölgenin             1997 yılından bu yana
       eski yöneticilerinin ruhla-           tamamlamak için uğraştığı
      rının yaşadığına inanıldığı            bu esere hayatının nere-
       için heykeller o dönemde             deyse tümünü adamış.
       nefes almasın diye kasti            Bölgede otuzbinden fazla
       olarak tahrip ediliyormuş.  van gogh’un şehirleri tapınak olmasına rağmen  müzayedelik
       Bu sayede ölen devlet              şimdilik en ilginç olanı    afişler!
       adamlarının ruhlarının  Dünyaca ünlü ressam  burası ve her yıl dünya  Bu afişler, Picasso’ya,
       izlerini tamamen sildikle- Vincent Van Gogh’un  genelinde oldukça fazla zi- Dali’ye ya da Warhol’a
        rine inanırlarmış.  sanatına ilham kayna- yaretçiyi kendisine çekiyor. ait değil. Ancak en az
                   ğı olan beş şehri biliyor             onlar kadar değerli.
                   muydunuz? Bu ilham                Teknolojik imkanların ol-
                   kaynakları aynı zaman-              madığı dönemlerde bir
                   da onun doğasının ya-               tablo gibi tuvale yapılan
                   pıtaşlarını oluşturuyor.             bu afişler, günümüzün
                   Hollanda’nın Lahey                 sanat eserleri kadar
                   ve Nuenen şehirleri,                pahalı. Örnek vermek
                   Fransa’nın Arles ve                gerekirse Humphrey
                   Provence şehirleri                Bogart’ın meşhur Ca-
                   onun en ünlü eserle-               sablanca filminin orjinal
                   rinin en temel yaşam                afişi 2017 yılında bir
                   kaynakları... Paris ise              müzayede de 478 bin
                   en büyük aşkı..
                                            dolar gibi çok büyük bir
                                            rakama alıcı bulmuştu.
                                                                        13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18