Page 5 - A PLUS MAG
P. 5

etKiNLiKLer   a plus

        12         OZAN & SuAt

         Suat Ateşdağlı ile Ozan
         Doğulu 7 Ekim’de Sortie
         yaza veda partisinde...
        ALPAY   13       PrOGreSiF         POrtO rIcO
        erDem           rOcK, metAL        eZGiLeri iLe

        Her biri birbirinden   HAYrANLArI         D. briLLANt
        komik hikayeleri ve sah- HAZIr OLuN!        KONSeri!
        nedeki neşesiyle cemiyet
        ortamında sayılan ve   PrOGreSiF rock/metal’in  FrANSIZcA şarkıların
        sevilen bir komedyen   efsanevi topluluğu Dream  ve Latin ezgilerin vaz-
        olmayı çoktan başarmış  Theater kariyerinin en   geçilmez ismi, dünyaca
        bir insan olan Alpay Er- önemli albümü “Images &  ünlü şarkıcı Dany Brillant
        dem, her zaman olduğu   Words”un 25. yıldönümün-  6 Ekim 2017’de Harbiye
        gibi izleyicisine yine  de bir daha tekrarı olmaya- Cemil Topuzlu Açıkhava
        dev kahkaha vadediyor.  cak çok özel bir konseptle  Sahnesi’nde! Brillant, Akde-
        Alpay Erdem, 22 Eylül’de  İstanbul’a geliyor. “Ame- niz ritimlerinden Fransız
        yeni gösterisi ile BKM  rikalı grubun bu özel şovu  melodilerine uzanan geniş
        Mutfak Sahne’de!     10 Ekim’de Volkswagen   müzik repertuvarıyla keyifli
                     Arena’da gerçekleşecek.  bir akşamda sizlerle!

        cumHur
        HOcADAN
        tAriHe bir
        LAtiFe!


        türKiYe’NiN en komik
        tarih öğretmeni Cumhur
        Sarı, 20 Eylül Çarşamba
        günü BKM Mutfak Sah-
        ne’de... “Tarihimiz aslında
        epey eğlenceli.. Tabi Cum-
        hur Sarı gibi bakabilirsek.
        Yaklaşık iki yıldır çeşitli                                        20
        mekanlarda sahnelediği
        “Tarihin Dibi” gösterimi ile
        Cumhur Hoca, zaten ilginç
        ve enteresan anekdotlarla
        dolu tarihimize mizahi
        bir yaklaşım ile yeniden                                         şebNem
        bakıyor. “Tarihin Dibi” isimli
        bu muhteşem oyun ile        17
        Tarih dersi daha eğlenceli                                          FerAH
        bir hale geliyor.                                           Muud’una


        şöHreti          FAZIL SAY         KürşAt                            göre
        tOPLumuN          iLe PiYANO        bAşAr’LA
        FAYDASINA         reSitALi!         bir Gece!                      özgürce
        KuLLANmA          DüNYANIN Türkiye’ye    KürşAt Başar orkestrası                   Müzİk

                     bakış açısını etkilemeyi  2011 yılında kuruldu ve şu
        irFAN Değirmenci’nin    başaran önemli besteci-  an Türkiye’nin en iyi so-
        ünlü olma, şöhreti toplu- lerimizden biri Fazıl Say...  listleriyle sahne çalışma-
        mun faydasına kullanma   Çocukluğundan beri mü-  larını sürdürüyor. Topluluk
        gibi konuları mizahi bir  ziğiyle harikalar yaratıyor  pek çok uluslararası  müZiğiN sesi Muud ile Harbiye’de yükseliyor! Şebnem Ferah, 7
        dille irdelediği iki perdelik,  olması sanatçı kimliğini  festivaller ve konserlerin  Ekim Cumartesi günü Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahne-
        müzikli tek kişilik göste- yüceltiyor muhakkak...  yanısıra ünlü mekanlarda  si’nde! Türk Rock Müziği’nin güçlü kadın vokali Şebnem Ferah,
        risi 15 Ekim’de Kocaeli  Ünlü piyanist 10 Ekim’de da sahne aldı. Kürşat Ba-  Atlantis Yapım ve Avrupa Müzik iş birliğiyle gerçekleşen ”Muud
        Sabancı Kültür Merkezi   İstanbul Enka İbrahim   şar, 2 Ekim’de Kozyatağı  Harbiye Açıkhava” konserleri kapsamında 7 Ekim Cumartesi
        Sahnesi’nde...       Betil Oditoryumu’nda.   Kültür Merkezi’nde.     günü Harbiye Açıkhava’da sevenleriyle buluşuyor.                                                                        5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10