Page 6 - A PLUS MAG
P. 6

a plus   POrtre             cemmANSur
                                              türKiYe’NiN OrKeStrASI
                   türKiYe      Sabancı Vakfı’nın kurulmasını sağladığı  rodin’den Orta Asya Steplerinde, Richard Stra-
                    GeNçLiK     ve dokuz yıldır ana destekçisi olduğu  uss’tan Don Juan Senfonik Şiir, Ali Ekber Çiçek
                            Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası
                                             ve Ali Özkan Manav’dan Haydar Haydar, An-
                  FiLArmONi      öğrencileri Sabancı Üniversitesi’nde  tonin Dvorak’tan Senfonik Çeşitlemelerin yanı
                OrKeStrASI,       kampa girdiler. Üç hafta süren kampta  sıra orkestranın eski üyesi ve Deutsches Sin-
                    bu YILKi     eğitim alan orkestra üyeleri önce İstan- fonie Orchester Berlin’in başkemancılarından
                 turNeSiNe       bul ardından da Almanya, Çek Cum- Hande Küden’in solistliğini üstleneceği Çay-
                                             kovski’nin Keman Konçertosu yer alıyor. Zen-
                            huriyeti ve İtalya’da verecekleri büyük
                   iStANbuL      konserler için hazırlık yaptılar Şef Cem  gin repertuarıyla Avrupa’nın en önemli konser
                 KONSeriYLe       Mansur yönetimindeki Orkestra, Türki- salonlarında müzikseverlerle buluşacak olan
                   bAşLADI      ye’deki tüm konservatuarlardan sınavla  TUGFO, Berlin konseriyle bir ilke imza atacak.
                            seçilen 80 başarılı genç müzisyenlerden
                                             TUGFO’nun Berlin konseri, dünyaca ünlü kültür
                            oluşuyor. Orkestrada yer alan gençler,  ve sanat kanalı Arte TV’nin dijital kanallarından
                sadece müzik eğitimi almıyor, sosyal sorumlu birey olma konusunda  canlı yayınlanacak. Türkiye Gençlik Filarmo-
                da sosyal çalışmalar aracılığıyla bilinçlendiriliyor. Kamp süresince genç  ni Orkestrası, genç müzisyenleri destekleye-
                müzisyenler şef Cem Mansur yönetiminde çeşitli eğitimlere katılara,  rek ülkelerine bir değer olarak kazandırmayı
                Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı bünyesindeki Cerebral Palsy’li çocuklarla  amaçlıyor. Sabancı Vakfı, Türkiye’nin uluslara-
                bir araya gelip farkındalık çalışması yaptılar. Farkındalık çalışması kap- rası arenada tanıtımında da etkili olan bu pro-
                samında; çocuklar gün boyu süren müzik deneyiminin ardından genç  jeye 9 yıldır verdiği destekle genç müzisyenlere
                müzisyenlerle birlikte mini bir konser verdiler. Türkiye Gençlik Filarmoni  dünyanın en prestijli isimleriyle sahneye çıkma
                Orkestrası genç müzisyenlerinin bu yıl ki repertuvarında; Alexander Bo- imkânı sunuyor.
       6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11