Page 8 - A PLUS SANAT 33
P. 8

ziyaretçi rekoru kıran sergi!             pıcasso’ya adanan müze!
                                                  Pablo Picasso’nun kızı Catherine Hutin-Blay,
      a plus / sanat 2018        “Michelangelo: Divine Draftsman and Design-    Güney Fransa’da dünyanın en geniş Picasso
                        er”; 2018’de New York müze tarihinin en fazla
      the Best of 2018
                          ziyaretçi ağırlayan sergilerinden biri oldu.
                                                    koleksiyonuna sahip bir müze açıyor.


        Uzmanlar 2018’in en önemli sanat olaylarını değerlendirdi!                           hılma af klınt                                                             paıntıngs for the future
                                                             2018 yılının en çok konuşulan
                   600 tonluk dev bir eser   buluşan ve renkli varillerden             sergilerinden biri de dünyaca
                   2018’in en çok konuşulan ka- oluşan eser, sanatçıların İngilte-          ünlü Guggenheim Müzesi’nde
                   musal alan çalışmalarından biri  re’deki ilk kamusal çalışmasıydı.         açılan “Hilma af Klint: Paintings
                   Christo ve Jeanne-Claude ikilisine  Göl ekosistemine minimum zarar         for the Future” sergisi oldu. Sa-
                   ait olan “The London Mastaba”  verecek şekilde tasarlanan ve 600          nat eleştirmenlerinin özellikle
                   isimli eserdi. Londra’da Serpenti- ton ağırlığında olan yerleştirme        tavsiye ettiği bu sergi, Hilma’nın
                   ne Gölü’nün üzerinde izleyicilerle  piramit şeklindeydi.              portre, peyzaj ve çizim çalış-
                                                             malarının dev tuvaller üzerine
                                                             yansıtılmasından oluşan özel
      dünyanın en                                                  bir seçkiden oluşuyor.
      pahalı ressamı

      Ünlü İngiliz ressam David
      Hockney’in “Bir Sanatçının
      Portresi” isimli tablosu;
      New York’ta düzenlenen bir
      müzayede etkinliğinde tam                               refik anadol Refik
      90,3 milyon dolara alıcı buldu.                            Anadol, 2018’de Los
      İki kararlı alıcının birbiriyle                            Angeles’ın meşhur
      rekabet ederek yarışması, tab-                             yapılarından Walt
      lonun değerine değer kattı di-                             Disney Concert Hall’a
      yebiliriz. Bu bedel; yaşayan bir                            çok önemli bir kutlama  nu couche’ye
      sanatçıya ödenen en yüksek                               adına davet edildi.  rekor fiyat!
      rakam olarak kayıtlara geçti.                             Sanatçı LA filarmoni
      81 yaşında olan Hockney’in                               Orkestrasının 100. yılı  modıglıanı rekoru
      tablosundan önce hayattaki                               nedeni ile binanın dış  2018 yılında müzayede piya-
      bir sanatçıya ait en yüksek fi-                            cephesini tuval olarak  saları yeni ve kırılması güç bir
      yatla satılan eser, 2013 yılında                            kullanarak özel bir  rekora daha şahit oldu. İtalyan
      58,4 milyon dolara alıcı bulan                             projeksiyon serisi üretti.  sanatçı Amadeo Modiglia-
      ABD’li kavramsal sanatçı Jeff                             Anadol’un bu özel ça- ni’nin “Nu Couché” isimli eseri
      Koon’un “Balon Köpek” isimli                              lışması ülkemiz adına  müzayedede açık artırmaya
      çalışması olmuştu.                                   gurur verici büyük bir  çıkmadan önce 150 milyon
                                                  sanat olayıydı.    dolar ile en fazla değer biçilen
                                                             iş oldu. Sotheby’s bahar mü-
                                                             zayedesinde satışı gerçekle-
                                                             şen ve Modigliani’nin en büyük
                                                             tuvali olan tablo, dünyanın en
                                                             pahalı 20 eserinden biri olma
                                                             ünvanını elde etti.

                   bAnksy müzAyede sAlonunu kArıştırdı!                   Southbank’ten Portobello’ya,  Satıldıktan saniyeler sonra kendi
                   Brick Lane’den Old Street’e ka- kendini imha eden Kırmızı Ba-
                   dar her köşeye bir grafiti sanat  lonlu Kız eseri karşısında herkes
                   eseri bırakan ve kim olduğu  şaşkına döndü. Resmi sosyal              louvre müzesinde klip
                   bilinmeyen esrarengiz postmo- medya hesabından paylaştığı             2018’in en çok konuşulan
                   dern şehir kahramanı Banksy;  videonun altına “Going, going,            olaylarından bir diğeri Beyonce
                   2018’de müthiş bir provokasyon  gone” yazarak bu durum karşı-           ve Jay-Z çiftinin “Everything
                   dersi vererek yılın en çok ko- sında sanatsal boyutta ne kadar           is Love” albümlerinin çıkış
                   nuşulan isimlerinden biri oldu.  da çok eğlendiğini gösteren faili         şarkısına Louvre Müzesi’nde
                   Londra’daki Sotheby’s müzaye- meçhul sokak sanatçısının bunu            çektikleri klip oldu. Çift, Louv-
                   de evinde açık artırma ile satışa  uzun süredir planladığı ortaya         re’u adeta bir film sahnesine
                   sunulan “Kırmızı Balonlu Kız”  çıktı. Tablosunun arkasına kağıt          çevirerek sanata ve tarihe
                   eseri, sanat koleksiyonerine 1  parçalayıcı yerleştiren İngiliz so-        büyük dikkat çektiler. Bu klip,
                   milyon dolara satıldı; fakat ma- kak sanatçısı şahsına münhasır          sadece sanat sektörünün
                   alesef tek parça halinde değil!  bir yaklaşım ortaya koydu.            değil, dünyanın ilgisini çekti.
       8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13