A plus Ataköy AVM
A Plus AVM Ataköy
Vatikan’ın tam ortasında Bir  İslam Toprağı Sicilya

Vatikan’ın tam ortasında Bir İslam Toprağı Sicilya / Gezi / 02.04.2014

Neredeyse müslümanların tamamı Avrupa’nın diğer ucundaki Endülüs’ten haberlidirler. Fakat kültürlü, bilgili müslümanlar bile Sicilya’nın 250 yıl İslâm hakimiyetinde kaldığından ve 398 yıl İslâm varlığıyla yönetildiğinden maalesef habersizdirler.Sicilya, Akdeniz’in en büyük, en kalabalık adası. Haritada çizmeyi andıran İtalya’nın bir futbol topu gibi çizmenin burnuna oturttuğu yer. İslâm kaynaklarına göre Sıkılliye veya Sakılliye… Tarihçiler, Sicilya’nın adını Afrika kökenli ilk sakinlerinden aldığını kabul ederler. Akdenizin tam ortasına düşer. Staratejik konumundan dolayı dünya tarihinin hemen bütün büyük olaylarından nasibini almıştır. Fenikeliler, Grekler, Romalılar, Vizigotlar, Ostrogotlar, Bizanslılar ve müslümanlar… Dünya tarihinin değişik dönemlerinde her biriyle ayrı ayrı tanışmıştır. Sicilya adasına yönelik ilk İslâm akınları 7. yüzyıl ortalarında başlamıştır. Yüzyıllar boyunca dış güçlerin istila ve sömürüsüne uğrayan Sicilya; o dönemler Akdeniz’deki ticaret için Ortadoğu, Avrupa, Adriyatik ve Kuzey Afrika’ya yapılacak ticari ve askeri seferler için hayati öneme sahipti. Sicilya Roma İmparatorluğu’nun çöküşünün ardından birçok kereler istilaya uğramış ve bu istilaların her biri orada yaşayanlarda derin izler bırakmış-tır. Araplar İslam’ın yayılmasıyla M.S 826 yılında adaya çıkmışlardı. Müslümanlar orada yaşayan halka hoşgörülü davranmış ve kendi dini inançlarını sürdürmelerine izin vermiştir. Sicilya,yüzlerce yıl boyunca dış güçlerin oyun tahtası olmuştur.Papa IV. Clement 1265 yılında kendi iradesiyle Fransız Kralı IX. Louis’in kardeşi Charles de Anjou’yu Sicilya kralı ilan etti.Charles güçlü bir ordu ve tüm Sicilyalıları hakimiyeti altına alma niyetiyle adaya gelip,papanın dediklerini yaparak Orta Çağ krallarının en zalimlerinden birisi oldu.Zaman ilerledikçe Charles ve Fransız yöneticilerine olan kin ve nefret çok arttı.Mafya kelimesinin ortaya çıkmasını sağlayan olaylara sebep oldu.Fransızlardan nefret eden asi Sicilyalılar birbirlerini ‘’Morte ala Francia Italia anelia!’’(Fransızlara ölüm İtalya’nın çığlığıdır!) diyerek birbirlerini selamlıyorlardı.Fransızların dediklerini anlamaması için ilk harfl eri olan Mafi a(Mafya) diye selamlarını sürdürmüşlerdir. Mafi a kelimesi Sicilya ağzına özgü ‘’övünmek ya da ‘’erkekçe’’ anlama gelmektedir.O zamanlar suçla bir alakası yok ama sonradan ‘’Mafi a’’ kelimesi Sicilyalılara özgü gizli ve güvenilmez bir örgütün ismi olmuştur. Sicilya’ya gidecek yolcuların bilmesi gereken ilk şey, bu adanın bildiğiniz Kuzey İtalya olmadığıdır: zaten Sicilya halkı da kendini pek İtalya’dan saymıyor.


A Plus Style Diğer Yazılar