A Plus AVM’de Görebileceğiniz Sanat Eserleri

Gelin hep birlikte A Plus AVM’de dolaşırken denk gelebileceğiniz sanat eserlerini detaylarıyla inceleyelim.

Mart 8, 2022

Gelin hep birlikte A Plus AVM’de dolaşırken denk gelebileceğiniz sanat eserlerini detaylarıyla inceleyelim.

Çemberlitaş Tepesi – E1 Konstantiniyye Serisi

Kostantiniyye Serisi, ortak kavram olarak ve değerler yaratmanın önemine işaret ederek, farklı

dinlere ve kültürlere karşı eşit bir bakış açısı geliştirmenin mümkün olabileceğine vurgu yapmaktadır. İstanbul’un üzerine kurulu olduğu yedi tepenin her biri Konstantiniyye serisindeki işlerin adı olarak belirlenmiştir.

Ecce Homo – Yiğit Yazıcı

Ecce Homo’yu Yiğit Yazıcı’nın kendi ağzından dinleyelim:

“İnsan, yaşamının her evresinde, “kendini tanımak” “kim olduğunu anlamak” ve “kendini

gerçekleştirmek” yolunda çabalar durur. “Ben kimim” sorusuyla başlayan, hiçbir zaman tam anlamıyla cevaplayamadığım, sonsuz bir kavran insan. Küçük yaşlarımdan itibaren, insan, kadın ve erkek olarak hep ilgimi çekmiştir. Onları izlemekten, fikir yürütmekten, onlarla ilgili hayal kurmaktan müthiş mutluluk duyarım. Kendini keşfetme yolunun, başka bir insana ayna olmak ya da başka bir insanı ayna olarak görmekten geçtiğine inanırım. Kendimi ve insanı anlama yolculuğunda en büyük rehberim hep resim oldu. Eserlerime bakan insanın, kendi(hayal) dünyasına ulaşması benim en büyük mutluluğum. “

Aslan – Kazım Karakaya

“Sanat tarihinin başlangıcından bu yana aslan motifi güç, kuvvet, ihtişam, yiğitlik, asalet ve

hakimiyet ifadesi olarak hep kullanılmıştır.

Her kültürde farklı üsluplar ile stilize edilse dahi her zaman gücün ce asaletin sembolü olmuştur.”

Anadolu Hikayeleri Kadın & Erkek “Savaşçılar” – Kazım Karakaya

Türk folklorunda Kesikbaş efsaneleri, çoğu 13.y.y. Anadolu’sundan aktarılan, Türklerin

Anadolu’ya gelmesiyle boy gösteren, inancı ve değerleri uğruna başını verdiği halde dimdik ayakta duran, soruları yanıtlayan, geleceğe dair haberler veren kahramanlık hikayelerinden oluşan “kesikbaş” efsaneleri Anadolu inanışlarının temelini oluşturmaktadır.”Ser vermek sır vermemek”, “kelle koltukta gezmek” gibi deyimler Kesikbaş efsanelerinden gelmektedir.

Ölümsüzlüğe Yolculuk – Ahmet Güneştekin

Zülkarneyn, Ahmet Güneştekin’in seyahatleri sırasında tanıştığı, Kuran’ın KEhf suresinin 83-

101. Ayetlerinde ve Tevrat’ta adı geçen bir figürdür. Ölümsüzlüğe Yolculuk, Zülkarneyn figüründen esinlenerek, dört kıtadan on ikmi farklı yaban hayvanının boynuzunun örneklenmesiyle inşa edildi. Ölümsüzlüğü işaret eden boynuzlardan ve kafataslarından her biri sanatçının mitolojik hikayeleri kaynak alarak yeniden yorumladığı desenlerle işlendi. Binlerce metal parça ve ayna kullanılarak üretilen enstalasyonda, Güneştekin boynuzu temel bir detay olarak kurgulamış ve Zülkarneyn’in Gılgamış olabileceği yönündeki yorumunun gösterenine dönüştürülmüştür. Sanatçı Zülkarneyn’in yolculuğu kişisel deneyimleriyle yeniden yorumlayarak inşa etmektedir.