Anadolu Hikayeleri Kadın & Erkek “Savaşçılar” – Kazım Karakaya

Mayıs 9, 2022

Anadolu Hikayeleri Kadın & Erkek “Savaşçılar” – Kazım Karakaya

Türk folklorunda Kesikbaş efsaneleri, çoğu 13.y.y. Anadolu’sundan aktarılan, Türklerin Anadolu’ya gelmesiyle boy gösteren, inancı ve değerleri uğruna başını verdiği halde dimdik ayakta duran, soruları yanıtlayan, geleceğe dair haberler veren kahramanlık hikayelerinden oluşan “kesikbaş” efsaneleri Anadolu inanışlarının temelini oluşturmaktadır.”Ser vermek sır vermemek”, “kelle koltukta gezmek” gibi deyimler Kesikbaş efsanelerinden gelmektedir.